Skriv en anekdoteAnekdoter fra andre:

Michael Preben Hansen Thu, 29 Oct 2009 09:13:28 GMT +2

3 kg kartofler og 2 kg gulerødder koster tilsammen 30 kr. 1 kg gulerødder koster 12 kr., hvor meget koster 1 kg kartofler? Svar: "Også 12 kr." NEJJJJ-NEJJJJ-NEJJJ, sagde min far fortørnet, han var regnskabschef. Den slags unoder fik Fru Ridpath pillet ud af mig, hun var en storartet pædagog og en person, man følte sig meget tryg ved.

Jeg husker et afsindigt kedeligt regnehæfte, der hed Taløvelser med regnestykker en masse. 45 m stout à 5 kr., 12 m Sherting à 3 kr. og 100 grifler à 2 øre. Hvad var det i det hele taget for mærkelige ting? Mærkelige tekster som "Erna knækkede sit metermål. Den ene del var 47 cm, hvor langt var det andet?"

Michael Preben Hansen Thu, 29 Oct 2009 08:56:41 GMT +2

Jeg husker et par faste ældre vikarer. Der var en Hr. Michael, der talte med tysk accent. Flere gange har jeg også haft en Fru Thaning, som altid var indsvøbt i et væld af tørklæder. Hun lignede lidt skuespillerinden Ellen Gottschalck. Hen var var flink og venlig, men hvis eleverne belev lidt for urolige, skar hun igennem med et "NU KAN DET VÆRE NOK!" Jeg husker også en venlig og dannet Fru Sørvin, ksom forstod at konversere hyggeligt om snart sagt alle emner. Hun hjalp også til ved afdansningsballer på Fru Dams danskeskole i Odd Fellow palæet. Vi fik altid at vide, at de tre prinsesser havde gået på denne danskeskole,

Michael Preben Hansen Thu, 29 Oct 2009 08:48:38 GMT +2

Vi sparede sammen i 5 år til en skolerejse til England, som løb af stabelen i sommeren 1966. Vi var i London og i Swanage nær Eastbourne og kørte med damptog fra Waterloo station til Wareham for at skifte til endnu et damptog. Et halvt år efter kørte der ikke længere damptog i England!

Turen blev glimrende ledet af Hr. Hedstrøm og Hr. Thyrre. Fru Hedstrøm var også med.

I London skulle vi med "Underground" til en station Morden. Jeg husker, Fru Hedstrøm spurgte: "Hvem er Morten?", hvorefter Hr. Hedstrøm brød ud i en rungende latter.

Michael Preben Hansen Thu, 29 Oct 2009 08:44:05 GMT +2

Jo, Hr. Thyrres fortælling om Tarzans krokodille husker jeg også godt. Den hed vist i øvrigt Billy. Det må have været en kolossal pålevelse at have besøgt USA i 1951 for en skolelærer, hvis lønninger dengang bestemt ikke var fyrstelige

Michael Preben Hansen Thu, 29 Oct 2009 08:41:45 GMT +2

Engang knækkede snoren til skolens flagstang, der stod midt i skolegården. Her trådte Gentofte Kommunes Brandvæsen hjælpende til, da de ankom med deres strampudsede Triangel stigevogn fra 1937 (kan i dag ses på Egeskov). Dengang kunne brandvæsenet godt afse materiel til utraditionelle opgaver.

Michael Preben Hansen Wed, 28 Oct 2009 15:39:38 GMT +2

Hr. Bøcher har jeg ikke haft, men han tiltrak sig min opmærkseomhed på grund af hans valg af biler. Først en IFA-kassevogn, en kort overgang en Skoda og til sidst en Wartburg, alle fabrikerede i datidens Østeuropa. Man kan udlede sin egen lære deraf, men jeg tror, han var meget humanitært indstillet.

Det samme var vist også den rare Hr. Christiansen (V.P.), som aldrig hed andet end "Fido", uvist af hvilken grund.

Michael Preben Hansen Wed, 28 Oct 2009 14:56:03 GMT +2

Flre lærere:

Hr. Henningsen var min elskede historielærer. Han kunne historien udenad fra det antikke Ægypten til vore dage. Helt klart var hans favoritperiode det antikke Grækenlands og Roms historie, middelalderen var præget uvidenhed og uduelighed (det kom dog vist lidt an på, hvor det var henne). Fantastisk leder på historiske ekskursioner. Om sommeren tog han gerne på krydstogt i Middelhavet og hvis vi skoleelever ville med, var vi velkomne. Det nåede jeg deværre aldrig, men den ene af mine søstre gjorde, og for hende blev det en uforglemmelig oplevelse. Sandelig en flot gestus af en historielærer! Yndlingsudtryk: "Når folk gik i seng i 1499 nytårsaften og stod op nytårsmorgen år 1500, sagde de så, at middelalderen var slut og nu var de i den nyere tid"? Og i geografi denne faste regel: "Ved vendekredsene er der altid ørken, undtagen hvor der ikke er det".

Hr. Thyrre var en anden af mine favoritlærere. Jeg husker, at vi havde ham i geografi i 3. klasse, hvor han først indledte med 10 minutters aktuelt. Vi fik således en grundig indføring i Belgisk Congos fald med en flygtende præsident Lumumba. En god begyndelse på samfundsfag langt forud for sin tid!

Fru Bøcher var en dygtig, men lidt skrap biologilærerinde. Yndlingsudtryk: "Er I klar på den, børn?" En af mine klassekammerater havde set Hr. Henningsen ude på gangen og råbte "Henningsen, Henningsen" efter ham. Fru Bøcher blandede sig hurtigt og sagde: "Kan du SÅ holde op, og det hedder HR. Henningsen og ikke Henningsen". En eksamen hos Fru Bøcher gik som en leg, hun var god til at lære fra sig.

Michael Preben Hansen Wed, 28 Oct 2009 14:25:49 GMT +2

Andre lærere:

Hr. Bang havde vi i tysk. Han kom fra Als og havde gået i tysk skole som barn, han var årgang 1906, og det var jo før Genforeningen i 1920. Vi vidste på forhånd, at han var skrap, og da vi skulle have den første tysktime var der så stille i klasselokalet, at man kunne høre en synål falde på gulvet. Han kom ind og sagde som det første: "Kann jemand mir einen Bügel für meine Jacke geben?" Jeg forstod det godt, for jeg kunne lidt tysk i forvejen, men alle andre var som spørgsmålstegn.

På generalprøven til skolens idræts var han i sit es. Højttalerne i sanglokalet var stillet op i vinduerne ud mod gården, så hele Hellerup kunne høre Maglegårdsmarchen. Hr. Bang stod på en bænk og dirigerede. Han kunne overskue hele flokken af skoleelever og pludselig sagde han "Det fjols dernede kan ikke gå ordentligt, så holder vi op!" Den stakkels elev blev hevet ud af flokken og på det kraftigste irettesat, og til sidst gik Hr. Bang alene rundt i gården for at vise, hvordan man skulle gå indtogsmarch.

Hr. Bangs temperament var somme tider meget kolerisk, først senere fik vi at vide, at det vist skyldtes et ophold i Frøslev-lejren under 2. verdenskrig. Men bag den somme tider barske facade lå en meget menneskelig Hr. Bang. Han havde stor social forståelse, hvilket han gav udtryk for i flere af vores tysktimer. Helt rørstrømsk blev han, da jeg spurgte, om han kunne huske Amtsbanerne på Als, der blev nedlagt i 1933. Det havde han da rigtignok sidste gang i sommeren 1929! Ofte giver det som bekendt pote, når man taler om folks hjemegn.

Michael Preben Hansen Wed, 28 Oct 2009 14:05:35 GMT +2

Kai Jensen var en glimrende musiklærer. Vi blev gjort bekendte med værker lige fra 1812-ouverturen af Tjajkovski til West Side Story, som han spillede i uddrag på klaver. Han havde lavet flere sjove sange, en husker jeg med følgende tekst: "Af alverdens dyr er kyllinger mest anvendelige til mnenneskeføde, for de kan spises BÅDE før de født og efter de er døde"

Michael Preben Hansen Wed, 28 Oct 2009 13:58:28 GMT +2

Erindringer fra 1957-1966:

Kai Jensen var min klasselæser alle årene. Så vidt jeg husker var han nyansat i 1957. Han var fagligt meget dygtig, men samtidig ambitiøs og stillede store krav til sine elever. På et tidspunkt havde vi ham i stort set alle fag, bl. a. i regning, hvor jeg i 3. klasse pludselig fik g- til min fars store fortrydelse. Udtryk som "drønnert". "du er en sød plante" "du er frisvømmer udi uvidenhedens mudderpøl" og "sløve padde" (Men: "kvikke Pade", med allusion til min klassekammerat Flemming Pade) var udtryk, der viser, at ikke alle havde det lige nemt. Den sidste diktat i vistnok 3. skoleår krævede han var fejlfri. Da den blev gennemgået, blev ordet "sjafør" skrevet op på tavlen og Kai Jensen stod med truende mine i over et halvt minut uden at sige et ord. Vi var klar over, at her var begået en alvorlig forbrydelse. Men retfærdigvis skal det siges, han også lukkede op for sociale tiltag som en tur til hans ødegård ved Skånes Värsjö. Vi lærte en masse af ham, især at arbejde selvstændigt.

simple php guestbook Page - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9